Det endelige opgør med mavefornemmelserSom i enhver anden virksomhed er der også i produktionsvirksomheder elementer og processor, der kan optimeres og forbedres til glæde for såvel ansatte som bundlinjen. Identificering af disse forbedringsområder  kræver datamæssig indsigt i produktionen, hvilket kan være en udfordring i nogle virksomheder. 

For hvordan får man den fornødne indsigt og kendskab til optimeringsmulighederne? Og hvilke krav stilles til organisationens kompetencer?

Du får svarene lige nedenfor.

 

Agér på data

Nøglen til den viden som kan flytte produktionen op til nye niveauer er valide data i realtid. Data åbner op for ukendte faldgrubber og problematikker i produktionen, og alene belysningen af disse udfordringer skaber forbedring. Det er svært at gøre en afgørende forskel i produktionen for at skabe bedre oppetider og mindre spild, når der ikke er fuldstændig klarhed over historik samt ikke mindst den nuværende (faktuelle) situation.

Alt den information som dataene indeholder gør ledelsen og øvrige medarbejdere i stand til at finde ud af, hvad der skal gøres og hvordan de skal innovere (læs eksekvere). Med andre ord, at gå fra data til viden – og fra viden til værdi gennem datadreven beslutninger.

  

Hvilke barrierer er der?

For at kunne facilitere innovation og problemløsning på operationelt- og ledelsesmæssigt niveau er der en række barrierer, der skal overkommes.

Disse er bl.a.:

-       Kendskab til faktuelle data

-       Redskab til dataindsamling

-       Manglende kompetencer til at bruge data

-       Tilgængelighed af data på tværs af organisationen

-       Ekskvering af data til værdiskabende løsninger

 

Data i sig selv er ikke nok, da en stor barriere er at gøre dataene forståelige og anvendelige for såvel ledelse som øvrige medarbejdere. OptiProcess er nøglen til dataindsamling og til forståelige præsentationer af disse data.. Som bruger er det muligt at hive udvalgte data ud, såfremt det ønskes og dermed basére beslutninger på fakta, viden og indsigt! 

Det er muligt for enhver i virksomheden at få adgang til de indsamlede data, hvilket skaber et miljø, hvor samtlige medarbejdere har mulighed for at få indsigt i produktionen i realtid såvel som i historiske data. Dette er muligt selv uden forudbestemte kompetencer såsom det store kørekort i IT.

 

At innovere, og eksekvere, bliver dermed ikke kun et ansvarsområde for ledelsen eller det operationelle personale, men derimod et fælles ansvar som kan, og skal, løftes i folk. At skabe høj tilgængelighed for alle parter er en central del af en innovativ proces, og endvidere skaber et medansvar motivation i organisationen.

Det kan være svært for ledelsen at innovere på baggrund af indsamlet data, da de i praksis muligvis ikke kender produktionen detaljeret nok til at vurdere det fulde omfang af diverse løsningsmodeller. Tilsvarende kan det være vanskeligt at vurdere økonomien bag innovative forslag for medarbejdere på et operationelt niveau, eftersom de ikke har indsigt i investeringsmulighederne. Facilitering af samspil er derfor nødvendigt, hvilket OptiProcess giver mulighed for. 

OptiPeople tilbyder udover OptiProcess også rådgivning i, hvordan data kan anvendes. Gennem mange års erfaring fra både produktions- og ledelsesniveau har OptiPeople de fornødne kompetencer til at skabe anvendelse af data.

 

Så brug data og træf (flere) rigtige beslutninger

Som kunde får du derfor:

-       Implementering af OptiProcess og instruering af medarbejdere såvel som ledelsen

-       En online platform som sikrer høj tilgængelighed

-       Rådgivning- og udviklingshjælp på baggrund af specifikke udfordringer

-       Hjælp til brug af data og facilitering af brugerdreven innovation

 

Kontakt Carsten R. Andersen og hør nærmere om mulighederne for at løse jeres udfordringer, tlf. nr. 40 52 47 00 eller cra@optipeople.dk.

 

6/1/2016 12:00:00 AM

Nyhedsoversigten

Tilbage til vores nyhedsoversigt i billeder

Får I OEE data på bagkant?

Mange virksomheder får deres OEE data på bagkant. Oplever I også dette, kan I finde løsningen her.

02-11-2014

Får I maksimalt udbytte af jeres medarbejderes viden og kompetencer?

Læs hvordan du omsætter dine medarbejderes viden og kompetencer til konkrete resultater.

09-11-2014

OptiPeople - Made in Denmark

Made in Denmark er det stadig muligt? Se vores video og få svaret.

18-11-2014

Skær ned på uforudsete produktionsstop

Forøg din OEE gennem færre produktionsstop, læs her hvordan.

20-11-2014

Har I klare og ambitiøse mål for jeres produktion?

Med OptiProcess er det let at omsætte strategi til konkrete mål!

04-11-2014

Real-time målstyring påvirker produktiviteten

Alene effekten af "real-time" målstyring kan øge produktiviteten med 10%. Læs her hvordan.

05-02-2014

OptiPeople ekspanderer

Stor kundeinteresse får nu OptiPeople til at ekspandere. Læs nyheden her.

04-02-2014

OptiProcess opdatering

Flere nye funktioner i OptiProcess forstærker forbedringspotentialet i produktionen. Gratis opdatering til eksisterende kunder. Læs mere her.

31-01-2014

OptiProcess Basic som kalkulationsgrundlag

Læs her om nogle af OptiProcess´ talrige anvendelsesmuligheder.

28-01-2014

Ny samarbejdspartner KCI

Med KCI har OptiPeople fået en partner, hvor der i samarbejde hurtigt og effektivt sikres problemfri opsamling af data og etablering af kommunikation uafhængigt af maskintype. Læs mere her.

04-12-2013

OptiPeople præsenterer ny hjemmeside

Læs om lanceringen bag vores nye hjemmeside.

15-01-2015

Har I styr på jeres spildregistrering?

Har I styr på jeres spildregistrering? Hvis ikke, er spildregistrering blot én af mange fordele ved anvendelse af OptiProcess. Læs mere i denne nyhed

05-02-2015

Fremgang i dansk konkurrenceevne

Lille fremgang i dansk konkurrenceevne efter mange års tilbagegang. Læs mere om stigningen her.

18-02-2015

Overvejer I at outsource produktionen?

Så er I langt fra de eneste. Læs her, hvorfor I alligevel bør bibeholde produktionen i Danmark.

05-03-2015

Hvordan sikrer I afgørende produktionsviden?

Viden er vejen til fremgang, og dine medarbejdere er vejen til viden. Men hvordan sikrer du den afgørende knowhow om produktionen?

20-03-2015

Hvor er det bedst at outsource til?

Er Kina, Østeuropa eller Latinamerika de bedste lokationer? Eller burde du i stedet overveje England, USA eller måske at bevare aktiviteterne i Danmark? Få svaret her.

10-04-2015

Forandringsledelse er nøglen til fremgang og konsensus

Hvordan sikrer I at forandringer implementeres i hele virksomheden? Læs her, hvordan forandringsledelse skaber konsensus på strategisk, taktisk og operationel plan.

08-05-2015

Er I first mover eller opererer I på bagkant?

Skaber I merindtjening ved at være først med nye produktionstiltag eller tilpasser I jer produktionskravene efter alle andre? Læs om fordele og ulemper ved de to tilgange her.

26-06-2015

Skab differentiering med LEAN

Hvilken forskel kan LEAN gøre for din virksomhed, og hvilke fejl bør du undgå? Forstå processen bag LEAN gennem denne artikel.

07-08-2015

Behold jeres viden in house

Risikerer I nedgang i OEE, hvis centrale medarbejdere er fraværende? Få løsningen til hvordan en høj OEE bevares i denne nyhed.

21-08-2015

Kender du din produktions forbedringspotentiale?

Få belyst essentielle data om din produktion og deltag samtidig i konkurrencen om en gratis OptiProcess løsning.

03-09-2015

Vind en OptiProcess løsning til 35.000 kr. på hi teknologi- og industrimessen

Hvad kan en OptiProcess løsning bidrage med, og er den værd at konkurrere om? Få svaret og meget mere i denne artikel.

18-09-2015

Teknologisk Institut og OptiPeople i nyt samarbejde

Få konkrete råd til optimering af din produktion gennem dine egne data sammen med Teknologisk Institut og OptiPeople. Tilmeld dig i denne nyhed og få gratis deltagelse.

09-10-2015

Nåede du ikke at gribe muligheden?

Så tilbyder systemleverandøren OptiPeople at besøge din produktion til en snak om opsamling, visualisering og anvendelse af dine produktionsdata.

16-10-2015

Tvilum udvider LEAN-indsats med OptiPeople

Den internationale møbelproducent Tvilum har indledt et samarbejde med OptiPeople om indsamling og udnyttelse af produktionsdata. Tvilum siger dermed farvel til papir i produktionssystemet og velkommen til elektronisk overblik over samtlige produktionsanlæg på tværs af deres fabrikker.

17-11-2015

Big Data udnyttes kun af ¼ af alle produktioner

Ifølge en rapport fra Teknologisk Institut udnytter kun 1/4 af danske produktionsvirksomheder Big Data. De hægtes dermed af i det internationale kapløb og går glip af udenlandske markedsandele.

18-12-2015

Kan robotterne bære ansvaret alene?

Kan robotteknologi stå alene med ansvaret for produktionsoptimering, eller spiller medarbejderes kompetencer stadig en vigtig rolle? Få svaret her.

29-01-2016

Flere tøver trods udsigt til milliardgevinst

Danske produktionsvirksomheder har et forbedringspotentiale på mellem 18-24 procent i øget produktion. Trods dette tøver adskillige med at foretage de nødvendige ændringer.

26-02-2016

Vejen til Glade Kunder igennem kvalitetssikker produktion

Læs her om vejen til de gladeste kunder og den mest kvalitetssikre produktion. Med ganske få redskaber i din produktion er det lettere end du tror.

23-03-2016

Tavlemøder forbedrer bundlinjen

Få redskaber til at arbejde med tavlemøder og få vækst på bundlinjen. Læs om optimeringsmuligheder gennem tavlemøder, så produktionen får de bedste vækstbetingelser.

27-04-2016

Det endelige opgør med mavefornemmelser

Agér på data fremfor mavefornemmelse og flyt produktionen til helt nye højder.

01-06-2016

"Tilbage til fremtiden" i dansk produktion

Den danske regeringen har fokus på dansk produktion. Læs her om initiativet der skal skabe vækst og produktionsfremgang.

17-06-2016

Robotter og danske medarbejdere er i høj kurs

Nylige tal fra Dansk Metal viser, at den danske industri er genoplivet. Danmark er på vej til at blive et produktionsland igen med et stort fokus omkring automation og ikke mindst på robotter.

23-08-2016

Produktionschefens opgaver: trivsel, motivation, involvering og LEAN

OECDs årlige rapport ”Employment Outlook” er netop udkommet i juli måned, som viser udviklingen på arbejdsmarkedet i OECD-landene. De danske virksomheder ligger her i top af rapportens resultater over virksomhedernes anvendelse af medarbejdernes kompetencer.

30-08-2016

Hvor er virksomheden i Industri 4.0?

I stedet for at basere viden om produktionen på mavefornemmelser i forhold til data kan produktionen optimeres i langt højere grad. I Industri 4.0 er data den nye medspiller, der giver viden om produktionen og dens udsving.

27-09-2016

Produktionsoptimering uden nye maskiner

Ofte er nye maskiner, proces- og fabriksanlæg forbundet med relative store investeringer – men er de eksisterende maskiner og anlæg udnyttet maksimalt?

30-01-2017

30 milliarder om året

Industri 4.0 har et potentiale til at løfte virksomhedernes indtjening i Danmark med 30 milliarder kroner årligt!

22-02-2017

Digitalisering i Produktionen

I perioden 2007-2014 faldt EU’s andel af den samlede globale produktion fra 23% til 19%. Fremskrivninger forudser at produktiviteten i Tyskland stiger med 30% frem mod 2025.

10-03-2017