Historien bag LEAN går tilbage til de store bilproduktioner i Japan, særligt Toyota. Netop dette faktum er en af forhindringerne for forståelsen af LEAN i dag. Mange tænker på LEAN som et ”produktionsværktøj til bilproduktion”, der ikke passer ind på mange andre typer arbejdspladser. Desuden er meget litteratur om LEAN baseret på erfaringer fra Japan og USA, hvor organisationer og ledelse fungerer væsentlig anderledes end i Skandinavien.

Reducering af spild

I bund og grund handler LEAN om at reducere spild og derigennem maksimere værdien i produktionen. 

LEAN i nordisk produktion handler dermed oftest om at skabe et bedre flow. Det sker ved, at man reducerer den spildtid, der findes i gennemførslen af produktion. De oftest forekomne spildtyper er transport, ventetid, nedbrud, fejlbetjening, kompetence m.v. 
 

Optimer jeres produktion med OptiProcess

OptiProcess er et brugervenligt målingsværktøj udviklet med LEAN som det centrale element i enhver funktion. OptiProcess giver med målrettet datafangst producenten konkret viden om præcis hvor i produktionen, det giver bedst mening at arbejde med minimering af spild.

Via helt simple registreringer udført af operatøren får både ledelse og produktionsmedarbejdere et fælles redskab til at nå nye mål.

Kontakt os og hør, hvordan OptiProcess kan hjælpe din virksomhed 

 

undefined