I OptiPeople udbygger vi løbende netværk, viden og relationer og søger indsigt i sociale og faglige netværk på tværs af brancher for til stadighed at fastholde fokus på de områder, der skaber størst værdi for kunderne; herunder services og software.

 

På områder uden for OptiPeople’s kernekompetence søger vi hele tiden relationer, som kan styrke værdiskabelsen for brugere af OptiPeople’s produkter og services.

 

Nedenfor er kort beskrivelse af netværk og brancheforeninger som OptiPeople er medlem af:

 

 

undefined

 

Interforce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel.

Interforce formål er at forbedre forholdene for disse mennesker, der står med både en militær og en civil forpligtelse, når forsvaret bruger de ”skjulte” ressourcer. Godt 1800 virksomheder støtter i dag Interforce, der blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer. Forsvarschefen er militær koordinator og fhv. minister Søren Gade er formand for Interforce landskomité.

Læs mere om Interforce her; 

 

SESAM                                                                                                                      

undefined

SESAM-World arrangererfaglige arrangementer inden for de Automation, projektledelse og networking.

Der afholdes seminarer / konferencer inden for automation i produktionen og IT sikkerhed. Der er tale om aktuelle emner, som har bred anvendelse på tværs af produktions sektorer. F.eks. har der været afholdt seminar inden for:

  • IT sikkerhed i proces, pakkeri og warehouse
  • Fremtidens Automations- og produktionsplatforme
  • Indkøb af maskiner og automationsløsninger
  • Brugergrænseflader
  • Produktions IT & Automation
  • Fælles sprog mellem IT og automation – ISA-95

Læs mere om SESAM her; www.sesam-world.com

 

 

BITVA

undefined

BITVA er en kommercielt orienteret landsdækkende brancheforening, hvis mere end 150 medlemsfirmaer er importører, agenturvirksomheder, producenter, ingeniør- og handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske koncerner.

Branchens virksomheder er leverandører af alle former for automations- og automatikløsninger, transmissionssystemer, værktøj og værktøjsmaskiner, tilbehør, udstyr, reservedele m.m. og mindst faglig knowhow og ekspertise til alle segmenter indenfor dansk industri, landbrug, maritimt, offshore, offentlige værker m.v.

BITVA repræsenterer de stærkeste og mest innovative produkt – og vidensområder i dansk erhvervsliv.

Læs mere om BITVA her: www.bitva.dk

 

MADE

undefined

MADE – Manufacturing Academy of Denmark – er en forening etableret i 2013 af en række produktionsvirksomheder, universiteter, GTS -institutter og DI med støtte fra private foreninger og fonde. MADE skal styrke produktion i Danmark gennem konkrete forsknings- og innovationsprojekter, netværksdannelse, uddannelse, og så vil foreningen være døråbner til internationale vidensmiljøer.

 

Læs mere om MADE her: www.made.dk

 

DIRA

DIRA står for 'Danish Industrial Robot Association' og er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering. Flere har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forberedelse til fremtidig investering i teknologien. DIRA arbejder målrettet for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem indførelse af automatisering og robotteknologi.

DIRA er et levende netværk der afholder mange netværksarrangementer hvor medlemmerne mødes, lærer nyt og udveksler erfaringer. Som medlem af DIRA står du ikke alene med dine automatiseringsudfordringer, men er en del af et stærkt fagligt netværk, hvor de personlige relationer også er i højsædet.

Læs mere om DIRA her: www.dira.dk

 

Dansk Automationsselskab

Selvstændig forening under DI

Dansk Automationsselskab (DAu) arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark ved at understøtte erfaringsudveksling om teknologiudvikling og forretningsmodeller samt at give inspiration til nye automationsløsninger.

DAu involverer sig ikke i løsning af specifikke automatiseringsopgaver. Men via initiativer og aktiviteter ønsker DAu at fremme erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.

DAu bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om DAu her: www.dau.dk