Beskrivelse

Kunden er førende fabrikant af malede emner i MDF til det europæiske marked. Kunden er specialiseret i opskæring, bearbejdning og maling af MDF komponenter. De seneste år er der brugt mange ressourcer på registrering af produktionsdata og optimeringer.

Udfordringen er, at arbejdet med data og grafer bliver stadigt mere omfattende, ligesom data, når de præsenteres, ofte er flere dage gamle. Ejerskab til data blandt medarbejdere er problematisk, og man deler ikke produktionsmål med ledelsen. Direktøren udtaler, at det desværre ofte bliver dem mod os og drøftelser ender i ingenting!

OptiProcess installeres på lak-traverssprøjte

En succesfuld forankring af samarbejdet mellem medarbejdere og OptiProcess er afgørende for virksomheden, så strategien er at starte med én installation og efterfølgende montere måling på alle processer. 

Løsningen indeholder:

  • OptiProcess Basic software for registrering af spildtider i realtid på lak-traverssprøjte
  • Software installeret på mini PC med touchskærm
  • Special PLC henter data ud af styringen på traversanlæg
  • Monitorering af effektivitetstal for gradvis optimering af produktionen af de forskellige emnetyper for højere kapacitet, mindre lakforbrug og hurtigere omstilling

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed