Beskrivelse

Virksomheden producerer møbler i malet MDF og massivtræ til det europæiske marked.

Optimerer laklinje med OptiProcess

I forbindelse med optimering at et ældre lakanlæg med højovn, foretog kunden en omfattende analyse af historiske produktionsdata. Analysen pegede på, at det, der måske fyldte mest i det daglige, ikke nødvendigvis var problemet. Løsninger skulle findes andre steder. 

Det, der tilsyneladende lignede en standardudskiftning af en traversprøjte, blev til en evaluering af hele processen. Denne viste at der fremadrettet skal fokuseres mere på optimeret produktion af forskellige modeller og rettes fokus mod spildtider ved lakskifte, oplægning af emner, rengøring etc. Til at sikre opsamling af faktuelle produktionsdata og spildtider har kunden valgt OptiProcess med mulighed for senere udvidelser.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed