Beskrivelse

Virksomheden producerer indvendige døre til primært det norske marked.

Optimerer karmproduktion med OptiProcess

Primo 2014 investeres i helt nye anlæg til produktion af karme. I forbindelse med specifikation af anlægget er der arbejdet med fokus på kapaciteter og virksomhedens forventninger til anlægget. 

Forudsætningen for succes med anlægget er, at operatører involveres i opnåelse af mål for anlægget. Alle involverede parter er enige om, at kapacitetsoptrapning vil være en løbende proces, hvor OptiProcess skal hjælpe med løbende at fokusere på de vigtigste forbedringspotentialer. 

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed