Efter indgåelse af aftale om OptiProcess tilbyder vi en KPI-foranalyse, der sikrer, at "vi kommer godt i gang" samt kortlægger evt. fremtidige tilpasninger af systemet.

Med en foranalyse sikrer I jer endvidere fuld indsigt i, hvordan jeres nuværende produktion forløber samt dybdegående kendskab til jeres forbedringspotentiale.  

KPI-foranalysen kan indeholde bl.a. følgende:

  • Hjælp til procesanalysen
  • Sparring på optimal systemkonfiguration
  • Dataopsamling på produktkategorier
  • Produktionsserier
  • Emnestørrelser eller overfladetyper
  • Opertører / skift
  • Medarbejderinvolvering/brugergrupper
  • Fastlæggelse af spildtidskategorier 
  • Fastlæggelse af startmålsætning

 

Skræddersyet foranalyse

KPI-foranalysen skræddersyes til jeres udfordring, så tag en snak med os om, hvordan denne bedst får værdi for jer og jeres virksomhed.

På baggrund af foranalysens resultater vil I være i stand til at sætte præcise målsætninger og endvidere sikre fuld ejerskab over jeres nye OptiProcess løsning.

Kontakt os og at få detaljeret information om, hvordan en KPI-foranalyse skaber konkret værdi for jeres produktivitet.