De seks store effektiviserings-områder

Formålet med at måle effektivitet er at blive klog på, hvor det går mindre godt.

Derefter er det ofte åbenlyst, hvor der skal sættes ind først i en optimeringsproces.

De seks store effektiviserings-områder

Man kan opdele effektivitetsmålingen i tre grupper:

1. Tilgængelighed (Availability)
2. Produktionshastighed (Performance)
3. Kvalitet (Quality)

Hver af de tre punkter kan vi tilsætte to underpunkter, og så har vi tilsammen seks grupper. Det er de normale hovedårsager til lav effektivitet.

Manglende tilgængelighed kan opdeles i planlagte stop (opsætning og justeringer) og uplanlagte stop (Fejl i udstyr eller produktion).

Lav produktionshastighed kan være summen af mange små årsager (ventetid og små stop) eller problemer med eksempelvis maskinens tilstand eller operatørens rutine og erfaring (reduceret produktionshastighed).

Kvalitetsproblemer kan inddeles i to grupper, hvor den ene er opstartstid (kvalitetstab under opstart) og fejl i produktionen (kvalitetstab under stabil produktion).

Husk at effektivitet kan defineres som Overall Equipment Efficiency eller bare OEE.

Formlen er Availability x Performance x Quality = OEE.

Lad os derfor lige tage et hurtigt kig ned i de tre emner for at få et lidt bedre overblik.

 

1. Opsætning og justeringer

Her er der tale om planlagte stop i produktionen. Opsætning og justering kan omfatte både større og mindre justeringer, rengøring, opvarmning, planlagt vedligehold og kvalitetseftersyn.

Tidsforbruget kan måles på hele kategorien, eller man kan lave en opdeling i relevante delopgaver. Opsætning og justering kan ikke elimineres, men kan man overveje om hele tidsforbrugt er relevant, eller om enkelte processer kan forbedres.

Ofte er det skiftet til at producere en ny type emner, der tager mest tid.

 

2. Fejl i udstyr eller produktion

Tid, der bruges fordi maskiner eller andet udstyr fejler, giver ofte et stort produktionstab. Desuden er det altid ubekvemt at udstyr bryder ned i stedet for at være blevet vedligeholdt i tide.

Ikke-planlagte stop kan både skyldes fejl i en maskine, i tilhørede værktøj, mangel på en operatør eller mangel på materialer.

Man bør altid overveje om der er tale om en fejl i produktionen eller bare et mindre stop (se nedenfor), og det kan være en god idé at sætte en varighed på. Eksempelvis kan alle stop under to minutter defineres som “mindre stop”, mens stop over to minutter er en fejl i produktionen.

 

3. Ventetid og små stop

Mindre stop er kategorien af maskinstop, hvor varigheden typisk er et minut eller to. Det kan være at et emne har sat sig fast, at en indstilling skal justeres, at en sensor er blokeret eller en lynhurtig rengøring.

Fordi de små stop sker så ofte, så kan man have svært ved at måle dem, og derfor kan man også blive blind overfor den samlede effekt af alle de små forstyrrelser.

 

4. Reduceret produktionshastighed

Den maksimale produktionshastighed er udgangspunktet for at vurdere, om produktionen kører hurtigt nok. Ingen maskine kører selvfølgelig i fuldt tempo hele tiden, så derfor er det vigtigt at definere, hvad der er den realistiske, maksimale tempo for en maskine.

Hastigheden kan falde på grund af nedslidt udstyr, snavs, manglende smørelse, manglende erfaring hos operatøren, materialer i dårlig kvalitet, overgange til nyt skiftehold, opstart og nedlukning af produktionen.

 

5. Kvalitetstab under opstart

Når en ny produktion startes op, vil der ofte være et kvalitetstab inden stabil produktion.

Det kan både medføre at emner kasseres, eller at emner skal produceres igen. I definitionen af OEE måler man kvalitet i første forsøg, så en ny produktion af samme emne tæller også som et kvalitetstab.

Kvalitetstab under opstart skyldes ofte, at skifteprocessen ikke er optimal, at det tager tid at ramme alle indstillinger perfekt, og så er der typer af udstyr, der ganske enkelt ikke kan producere perfekt før en vis opstartsperiode.

 

6. Kvalitetstab under stabil produktion

Under stabil produktion kan der stadig ske et produktionstab. Udstyr kan være sat forkert op, operatøren kan begå en fejl, materialer kan gå i stykker uden nogen særlig grund og i nogle typer af produktion kan dato for anvendelse af materialer også overskrides.

 

Brug den sunde fornuft

Det kan være en god idé at definere spildårsager per maskine, for maskiner er ikke ens.

Opticloud kommer med et konfigurationsmulighed, hvor man som superbruger kan lave indstillinger for hver enkelt maskine. På den måde kan operatøren angive en stopårsag manuelt i de tilfælde, hvor maskinen ikke automatisk kan fortælle, hvorfor der skete et stop.

Når du har et samlet overblik over spildårsager per maskine er det et godt udgangspunkt for at forstå, hvor der skal sættes ind.

Ofte er der bagvedliggende årsager, der skaber spild mange steder i systemet. Har du investeret i de rigtige maskiner? Er operatører uddannet godt nok? Anvendes der materialer i den rigtige kvalitet?

At forstå data er første skridt på vejen mod en mere effektiv produktion.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?