Fokus på CAPEX

Højere effektivitet i produktionen handler ikke kun om at producere bedre, men også om at undgå unødige investeringer. Her er der mange penge at hente, men også mere end penge.

Fokus på CAPEX

CAPEX er kort for Capital Expenditure, eller det vi på dansk kalder en anlægsinvestering.

Strategisk arbejde med måling og effektivisering af produktionen giver også mulighed for at undgå investeringer, hvis de ikke er strengt nødvendige.

Problemet ved at købe en ekstra maskine til produktionen er, at den koster penge, og den skal selvfølgelig afskrives.

Hvad nu hvis produktionen i stedet for kan effektiviseres, så der kan leveres flere emner med det eksisterende udstyr? Det er jo et drømmescenarie, fordi indtægterne kan øges uden at løfte anlægsinvesteringerne til næste niveau.

Undgå unødig risiko

Der er en anden side af samme sag. Det kan være at en kunde gerne vil aftage nogle produkter, der gør det nødvendigt at øge produktiviteten.

Det kan, isoleret set, ligne en god idé at indkøbe en ny maskine for at øge produktionen.

Den afskrives, måske over syv år, og måned for måned øger det overskuddet mere end afskrivningerne.

Nu sker der det, at kunden går konkurs efter to år. Indtægten fra den ekstra produktion forsvinder, men maskinen er først afskrevet fem år senere.

Den bedre vej

Hvis maskinen ikke er absolut nødvendig, er det ikke en god idé at gå i banken og låne til nye anlægsinvesteringer.

Det giver færre afskrivninger og bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, og det er billigere at investere i data-målinger med Opticloud. De opsamlede data kan bruges til at forstå spild i produktionen. Dermed kan der leveres mere, og måske kan der leveres så meget, at investeringen ikke er nødvendig.

En relateret effekt er, at alle i organisationen lærer, at vi først investerer efter vi har optimeret. Det giver større arbejdsglæde at vide, at der arbejdes med omtanke, og i øvrigt er det også godt for miljøet. Spildårsager bør altid fjernes, hvis man kan, og derfor er der en stærk sammenhæng mellem effektiv produktion, grøn tankegang og lav CAPEX.

Capital expenditure

Capital expenditure or capital expense is the money an organization or corporate entity spends to buy, maintain, or improve its fixed assets, such as buildings, vehicles, equipment, or land. It is considered a capital expenditure when the asset is newly purchased or when money is used towards extending the useful life of an existing asset, such as repairing the roof.

Source: Wikipedia

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?