Nulfejlskultur

Effektivisering og optimering handler ikke kun om teknik, men i lige så høj grad om mennesker og forandringsprocesser. En af de store forhindringer på vejen mod en mere dynamisk arbejdsproces er frygten for at begå fejl eller være bange for at sige sin mening højt.

Nulfejlskultur

Formålet med at skabe data, der kan give et retvisende billede af produktionen, er ikke at overvåge medarbejderne. Overvågning skaber ikke højere produktivitet. Vi behøver ikke at nævne de etiske og moralske udfordringer her, men tænk selv videre.

Data kan opsamles for at skabe viden om stopårsager og andre sammenhænge i produktionen. Data kan analyseres, der kan skabes en nogenlunde objektiv sandhed, og derfra er det muligt at planlægge forbedringer.

Opsamling, analyse og procesforbedringer

Nulfejlskultur findes mange steder. Eksempelvis er der et kapløb blandt officerer i hæren om at nå til næste niveau, og det kan enten ske ved at man selv er usædvanligt dygtig, eller at de andre kandidater til forfremmelse begår fejl.

Sådan bør det ikke være i en fabriksproduktion. I den gode virksomhed kan man opsamle data, analysere og præsentere resultater. Mange vælger at have stor åbenhed om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Resultatet er, at et team selv kan planlægge forbedringer, fordi de har adgang til gode data om deres produktion.

Procesforbedringer skaber højere produktivitet, og dataopsamlingen er kun en del af metoden.

Resultaterne skal fejres

Ændringer giver både resultater og fejl, og resultaterne skal fejres. Når en procesændring viser sig at være uden effekt, så er det tid til at overveje hvorfor, og det kan skabe en ny iteration.

Det er rejsen, der er det interessante, og arbejdet med procesforbedringer slutter aldrig. Det skal man indstille sig på, også hos ledelsen.

Hvis man er leder, findes der syv gode råd hos Væksthus for ledelse: lederweb.dk/artikler/7-raad-saadan-skaber-du-en-kultur-med-plads-til-at-fejle/.

Kultur giver langvarige resultater

Når nye medarbejdere kommer ind i et team, så møder de kulturen. Hvis det er en nulfejlskultur, så kan man forvente, at de hurtigt omstiller sig negativt. Hvis der er lav psykologisk tryghed og et højt niveau af kritik, når der sker fejl, vil resultatet blive apati og ansvarsfraskrivelse.

Nulfejlskultur er det modsatte af procesforbedringer.

At arbejde med åbenhed om data kombineret med fælles analyser og handlingsplaner kan i stedet være et stort løft for produktiviteten. Man kan også forvente at arbejdsglæden følger med op.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Andre cases

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?