Hvad er Industri 4.0?

Vi er midt i en stor transformation af industrien. Digitalisering af produktionen sker i stor fart. Det er det, der også kaldes “Industri 4.0”.

Hvad er Industri 4.0?

Den første industrialisering var mekaniseringen, der var drevet af dampmaskinen.

I anden generation var det samlebånd og masseproduktion – drevet af elektricitet.

Den tredje industrielle revolution var drevet af computere. De store fremskridt indenfor industrialiseringen var aftagende, men der dukkede en ny stor-industri op drevet af computere og digitale tjenester.

Generation 4 handler om digitalisering af produktionen. Når industriproduktionen skal være data-drevet er det en lige så stor omstilling, som det har været for detailhandlere, der er skiftet fra fysiske butikker til online-handel.

De fire principper

De bærende principper i Industri 4.0 er:

  1. Interconnection. Maskiner, enheder, sensorer og mennesker kan kommunikere med hinanden gennem Internet of Things (IoT) eller Internet of People (IoP).
  2. Transparente informationer. Alle de data, der pludselig er tilgængelige, giver operatører brugbar information, der kan skabe bedre beslutninger. Det er nu muligt at se ændringer i produktionen, der tidligere var usynlige.
  3. Teknisk assistance til beslutninger. Systemer kan nu hjælpe mennesker til at træffe bedre beslutninger baseret på data, og systemer kan hjælpe mennesker med opgaver, der før var umulige – eller farlige.
  4. Decentralisering af beslutninger. Robotter og andre systemer kan nu agere selv ud fra data og regler. Dermed kan de automatisk løse mange opgaver. Når der opstår en undtagelse eller en konflikt mellem opgaver, kan situationen eskaleres til et højere niveau.

Man kan godt vælge at se Industri 4.0 som endnu et buzzword fra it-branchen. Man kan også vælge at se det sådan, at digitaliseringen nu for alvor rammer industrien, og det nye er at maskiner kan kommunikere uden menneskelig involvering og selv kan løse problemer.

Der findes en lang liste af eksempler på teknologier, der er anvendelige i Industri 4.0-projekter.

– Mobile enheder

– Internet of Things-platforme

– Lokationsbaserede tjenester og teknologier

– Systemer til identifikation

– Systemer til afsløring af svindel

– 3D-printere

– Smarte sensorer

– Big data og dataanalyse

– Machine learning og kunstig intelligens

– Komplekse visualiseringer af data

Alt i alt kan det koges ned til, at systemer ikke længere er menneske eller maskine, men en skøn sammenblanding (man kan også se det som en giftig cocktail).

Det drives af Internet of Things, datamængderne er uden begrænsninger (cloud-baserede it-systemer), og så har vi fået nogle analyseværktøjer, der kan tænke selv (kunstig intelligens).

Alting er ikke lavet om

Det lyder som en stor omvæltning, og det er det også. Alle står overfor den samme udfordring, og som altid handler “survival of the fittest” ikke om at være stærkest. Man skal blot være omstillingsparat, og det er noget andet.

På vores kontor arbejder vi med at opsamle data på smartere måder. Det er en lille del af den store rejse.

Indenfor traditionel industriproduktion er de store stationer på rejsen smart factory, predictive maintenance, smarte sensorer og selvfølgelig 3D-printere.

Alle vil blive udfordret, og for ikke at komme bagud kan man passende starte med at udfordre sig selv. Hvad er næste målsætning på rejsen for din produktion?

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?