Supply chain management og effektivitet

Supply chain management har mange sider, og det er en væsentlig del af arbejdet med at skabe konkurrencefordele.

Supply chain management og effektivitet

Opgaverne består typisk af at eliminere varians i produktionen, optimere omkostningsstrukturen, minimere behov for arbejdskapital, begrænse risici og analysere data.

Virksomheder, der kan forbedre et eller flere områder, kan skabe operationelle fordele som ringe i vandet. Resultatet kan være kortere produktionstid, kortere leveringstider og bedre kapacitetsudnyttelse.

Hvad er supply chain-effektivitet?

Effektivitet kan måles som mængden af arbejde, der skal bruges på at gennemføre en proces, og om processen anvender de bedste metoder og udnytter eksisterende ressourcer godt.

Hvis arbejdet er effektivt udført, men kunden ikke synes om slutproduktet, er det ikke heldigt. Det er derfor supply chain-effektivitet fokuserer på slutresultatet og det, vi kan kalde for eksterne standarder.

Just in time på en ny måde

Just-in-time-princippet handler om at skabe flow og balance i produktionen.

Bedre effektivitet giver mulighed for at producere mere herhjemme. Hvis man gerne vil undgå at producere det hele i Kina, så kræver det rentabilitet.

Når man laver en ny fabrik, så skal den forsynes med målinger fra starten af.

Høj effektivitet betyder blandt andet, at Just in time-tiderne skifter, for der vil blive produceret med kortere intervaller, når effektiviteten er høj.

Man forsøger derfor at ensarte takttiderne i produktionen og derefter at minimere mellemvarelageret.

Altså råmaterialer skal ind ad døren hurtigere, men de skal også ud ad døren i samme tempo. Det kræver en interesse for at optimere, hvor varer står henne på gulvet i løbet af produktionen, og at intet står i vejen.

Det er ganske enkelt en forudsætning for højt tempo, at der er ryddet op på gulvet.

 

Tre gode råd

  1. Du kender måske allerede begrebet “Supply chain visibility”. Essensen er at kunne følge hver enkelt komponent fra leverandøren og til dig. Bagefter kan modellen udvides med tracking på fabrikken. Hvis informationen deles, kan det være til alles fordel.
  2. Bedre kommunikation. Ja, du havde gættet det var på listen, men det siger også sig selv. Ugentlige møder kan bruges til fælles planlægning, opfølgning, evaluering og aftaler om procesoptimering.
  3. Et næste skridt kan være en plan for bedre kvalitet i produktionen. Det er kompliceret, og ikke noget man skal gøre med venstre hånd. Data er centralt i en ny plan. Gode data fra den eksisterende produktion kan anvendes til at beregne effekten af fremtidige forbedringer. Få en specialist i business intelligence med i planlægningsarbejdet – ikke en specialist i mavefornemmelser (det kunne så måske være nærmeste chef…?)

En konkret del-opgave kan være at montere en datalogger på maskinerne. Derefter kan maskinens tilgængelighed måles, og det kan vurderes, om der skal ske ændringer i arbejdsprocesser for at minimere spild.

Det er også muligt at anvende data til optimering af maskinparken, så der ikke over-investeres i maskiner. Det er vigtigere at bruge pengene klogt, og her er dataanalyse en stor fordel.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?