Detaljeret viden om produktion giver medicinal kunde mulighed for at høste lavt hængende frugter

Vores kunde, der producerer medicin til dyr, så et stigende behov for realtid viden om deres produktion.

Detaljeret viden om produktion giver medicinal kunde mulighed for at høste lavt hængende frugter

Hvad

De havde overblik over produktionen, men detaljeringsniveauet var ikke så højt som ønsket, og der var et konkret behov for at have detaljeret viden om produktionen øjeblikkeligt, istedet for ved månedafslutning+3 uger.

Samtidig var der også et ønske om at bevæge sig fra en beslutningsprocess baseret på mavefornemmelser og over imod det mere data-baserede, så en opsummering af stopårsager, reel oppetid, og opstart- og nedluk-tider var meget efterspurgt.

Hvorfor

For at kunne følge med tiden og forblive konkurrencedygtig med henblik på effektivitet i produktionen koblet med et stærkt ønske om ikke at opnå denne effektivisering ved at presse medarbejdere, skulle vores kunde i stedet fokusere på de lavest-hængende frugter. 

Hvordan

Opticloud opsamler data fra hver maskinlinje i produktionen, og medarbejderne bruger Opticloud til at indtaste stopårsager.

Resultater

  • Maskinoperatører har høj tilfredshed, da de nu aktivt kan fortælle, hvorfor der er stop. 
  • Ledelsen og projektgruppen har overblik over stopårsager og kan arbejde præcist med at optimere produktionsprocessen løbende.
  • Ledelsen kan arbejde sammen med operatører omkring at forbedre oppetid, men samtidig gøre arbejdet lettere for operatørerne.
  • Data fra Opticloud bliver brugt til at lave trendanalyser over stopårsager, som ledelsen kan bruge til at tage beslutninger omkring, hvilke produktområder der skal fokuseres på.
  • Opticloud har skabt mulighed for at planlægge service baseret på produktionsdata og skabe grobund for præventiv vedligehold.
  • Opticloud kan nu være basis for energimålinger i produktionen, så virksomheden kan sammenligne brugt energi på antal producerede emner, og derved optimere produktionsprocesser og øge antal producerede emner men bruge samme mængde energi. Samtidig kan virksomheden rapportere på brugt energi.
  • Opticloud kan med afsæt i brugen i et land bruges globalt i virksomheden til at erstatte funktioner der tidligere har været gjort på papir.

Andre cases

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?