Dashboard

Et dashboard kan bruges til at skabe et overblik på tværs af maskiner, produktionsenheder og afdelinger.

Opticlouds Dashboard kan bruges på en PC, Mac, tablet computer, mobiltelefon eller monteres som en storskærm i produktionen.

De vigtigste features er:

  • Dashboard skaber et godt overblik over alle maskiner.
  • Det er muligt at konfigurere, hvilke maskiner der skal vises i et dashboard, så der kan opsættes forskellige dashboards med netop de maskiner, der skal vises data fra.
  • For hver maskine angiver dashboard om maskinen er i normal drift, er i omstilling eller om maskinen er stoppet.
  • Desuden vises oppetiden for den pågældende maskine.

Hvis man er operatør i en produktion med mange maskiner gør dashboard det lettere at opdage, at en maskine er stoppet. Den lyser rødt, og en tidlig advarsel om et driftsstop gør det også lettere at starte produktionen op igen på kort tid.

Bruger man dashboard på en computer, tablet eller mobiltelefon, er det oftest for at overvåge produktionen fra distancen eller på tværs af produktionsenheder.

Dashboard viser data i realtid, så det er det aktuelle øjebliksbillede, der vises. Det gælder både for storskærmsvisningen og for andre versioner.

Hvis man ønsker det, kan Opticloud også levere data gennem Opticloud API, så data om produktionen kan anvendes i andre dashboard-systemer. Fordelen er, at produktionsdata kan flettes med andre typer af data.

Det kan ske i Microsoft Power BI, Tableau, New Relic eller andre systemer, der er bygget til at vise data på tværs.

Dashboard understøttes i nyeste version af Firefox, Chrome og Safari til Windows, Mac OS X, iOS og Android.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.