Krisestyring med OEE

Man kan komme langt med helt almindelig produktionsplanlæning. Det har alle lang erfaring med, og mange er dygtige.

Problemet er, at man ikke kan få et afgørende konkurrence-forspring, når man er dygtig til det, som de andre også kan.

Krisestyring med OEE

I en krise er alting mere på spidsen. Det er et krav at være særlig dygtig, for presset kommer fra alle sider. I en corona-tid skal der ikke være for mange på arbejde ad gangen, alle skal holde afstand, kunderne har en presset forretning, støtten fra regeringen kommer for sent og intet er som det plejer.

I den situation kan data i realtid hjælpe på mange måder.

– Man kan i høj grad overvåge produktionen uden at være på fabrikken

– Reduktion af spild giver lavere produktionsomkostninger

– Identifikation af de kritiske stopårsager kan effektivisere produktionen indenfor den givne produktionstid.

Eksempelvis kan produktionschefen få en besked, hvis tiden til at omstille en maskine er for lang.

Det er altid billigst og lettest at løse problemer så snart, de opstår, så data i realtid giver også mulighed for at træffe gode beslutninger hurtigt.

Sagt på en anden måde kan 20% af alle stop i produktionen være skyld i 80% af tabet. Hvis man kan identificere, hvor der skal sættes ind, kan det have en høj værdi.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Fra data til beslutninger. Skal vi hjælpe dig?