Login Book en gratis demo
#ledelse

Eksekvering – Det rigtige mindset

#ledelse

Eksekvering – Det rigtige mindset

Det rigtige mindset

Jeg har i tidligere artikler skrevet om karakterstyrker og brainscience. Afhængig af hvordan vi er ”skruet sammen” kan det i mange tilfælde være nemmere bare at sige nej – og fortsætte med at gøre som vi plejer. Det ændrer dog ikke ved, at de mest digitale virksomheder har en arbejdsproduktivitet der gennemsnitligt er 22% højere end de mindst digitale virksomheder. (kilde???). Vi kan efter min bedste overbevisning ikke bare fortsætte som vi plejer. Mulighederne i digitalisering og industri 4.0 skal omfavnes – det vil styrke konkurrenceevnen både for den enkelte virksomhed og for Danmark.

Implementering

Der er forskel på gode hensigter, ideer, strategier, intentioner, planer og eksekvering. De 5 første parametre eksisterer til overflod i rigtig mange virksomheder. Mit postulat er at det som adskiller succesfulde virksomheder fra mindre succesfulde virksomheder er evnen til at eksekvere – For at omskrive et citat: Eksekvering spiser strategier og planer til morgenmad.
Rom blev ikke bygget på 1 dag – Når vi skal implementere nye systemer (digitalisering, automatisering m.v.) og ændre arbejdsprocesser, så kræver det en indsats af system 2 (vores kognitive center i hjernen). Måske er der gamle vaner, holdninger, ideer som skal aflæres og nye der skal læres. Tid er vores mest dyrebare ressource, så det er bare at komme i gang.
Lad være med at vente på sol, måne og stjerner skal stå helt perfekt, at alle detaljer er overvejet ikke bare én gang men flere gange (selvfølgelig kan der være situationer, hvor det er nødvendigt) men ofte er det bare dårlige undskyldninger og overspringshandlinger, som afholder os fra at komme i gang og eksekvere.

Etablering af vaner

Sæt nogle skibe i søen udfra MVP tankegangen (minimum viable product (MVP) is a product with just enough features to satisfy early customers, and to provide feedback for future product development). Sæt nogle ting igang og skab et lærings/feedback loop. Nogle tiltag skal termineres, andre skal udvides og udvikles med den viden som genereres hen af vejen. I sammenhæng med digitalisering og nye arbejdsprocesser vil det også handle om at skabe en ny adfærd, at tilegne sig nogle nye/bedre vaner og rutiner –

Etableringen og gentagelsen af vaner foregår nogenlunde sådan her:

 • 1. Cue (En trigger som initierer en adfærd – et lille stykke information som forudsiger en belønning)
 • 2. Craving (Motivation eller ”behov” – En følelse af/behov for at opnå tilfredsstillelse)
 • 3. Response (Handling/Udførslen af den aktuelle vane enten i tanke eller handling)
 • 4. Reward (Din belønning for at udføre vanen – beløningen er endemålet for enhver vane)

Handlingen

Et par bemærkninger: Hvorvidt du handler på et behov/en lyst afhænger af hvor meget friktion, der er forbundet med handlingen. Hvis handling kræver en større indsats fysisk eller mentalt, end du er parat til at investere, så vil du ikke gennemføre handlingen. Hvorvidt du handler/agerer afhænger også af, om du har evnerne/kompetencen til at gennemføre handlingen.

For at gøre en adfærdsændring nemmere har James Clear udviklet de 4 love for adfærdsændring:

 • 1. Cue: Gør den synligt/indlysende
 • 2. Craving: Gør det attraktivt
 • 3. Response: Gør det let
 • 4. Reward: Gør det tilfredsstillende.

De 4 love kan bringes i spil, for at gøre enhver adfærd lettere – Tilsvarende kan deres modstykke bringes i spil for at skabe friktion og gøre enhver adfærd sværere og mindre tiltalende – dvs. hvis du har en dårlig adfærd, du gerne vil af med. Tænk over hvordan kan cue (triggeren) gøres ”usynlig, mindre indlysende”, hvordan kan behovet for at handle gøres mindre attraktivt. Hvordan kan selve det at udføre handlingen gøres besværlig, og hvordan gøres belønningen utilfredsstillende.

Transformation

Læring, aflæring og læring tager tid og desværre betyder den langsomme transformationsproces, at det er nemt at returnere til gamle/uhensigtsmæsssige vaner – Det er her de 4 love kan bringes i spil.

I forhold til ny adfærd handler det bl.a. om at gøre det let – Det kan man f.eks. gøre ved at have mere fokus på processen i nuet og de små konkrete tiltag, man kan gøre idag end selve endemålet. Lad os sige at jeg har som målsætning, at jeg gerne vil løbe en marathon, og udgangspunktet er, at jeg i dag kan løbe 3 km. Det kommer ikke til at ske ”overnight”. For at komme dertil skal jeg træne over en længere periode. Jeg skal måske også ændre kosten for at tabe mig. Det projekt kan hurtigt blive uoverskueligt, og belønningen ligger langt ude i fremtiden – En belønning, som ligger langt ude i fremtiden, er ikke særlig attraktiv for vores hjerne. Jeg kan gøre det nemmere for mig selv, ved at fokusere på små fremskridt – F.eks. kan du løbe 500 meter længere i morgen (ja – det kan jeg godt uden, at det bliver uoverskueligt, og belønningen er at jeg nu gøre fremskridt – Jeg har succes (i en lille skala ganske vist men stadig succes). Kan du nøjes med at tage 1 portion til aftensmaden i dag (ja – det kan jeg også godt overskue). Nu har jeg påbegyndt en lille ændring – nu skal jeg ”bare” blive ved med at bygge ovenpå.

Fokusér på 1% bedre hver dag, hver uge eller… (med renters rente) kommer man ganske langt – fokuser på de små konkrete ”rigtige” ting, du kan gøre i dag.

Nu handler det om ”don’t brake the chain” i relation til den adfærd og de vaner, du ønsker skal præge dit liv – privat eller arbejdsmæssigt. Sæt f.eks. et kryds i kalenderen hver gang du har været ude at løbe – gør dine succeser synlige. Nogle gange vil du have lyst til at springe løbeturen over – find løbetøjet frem om aftenen og læg det klar (gør det synligt), når først du først har fået det på, kommer du også afsted på løbeturen og her gælder at selv en sløset udgave af en løbetur er bedre end ingen løbetur. Du vedligeholder i det mindste dit ”fundament”.

Tilbagefald er næsten uundgåelig – Find tilbage til den rigtige adfærd igen hurtigst muligt. Gør det synligt, gør det let og tilfredsstillende. Du kan ”misse” en gang imellem – du skal bare ”vinde” flere gange end du ”taber”. Nøglen til ny adfærd er ikke perfektion men gentagelser.

Et vigtigt element i forhold til at fastholde en ny vane/adfærd er at føle sig succesfuld også selvom, det er i en lille målestok. Her er det naturligvis muligt at understøtte sine omgivelser: familie, venner og arbejdskolleger ved at anerkende deres indsats og give ros. Adfærd som bliver belønnet har en tendens til at blive gentaget.

Adfærd – god såvel som dårlig påvirkes af sociale normer. Vi har især en tendens til at imitere adfærd fra 3 grupper:

 • 1. Mennesker tæt på os: familie, venner etc.
 • 2. Flertallet
 • 3. De magtfulde/mennesker vi ser op til

Odds for at vi lykkes med nye vaner og adfærd afhænger ikke kun af vores omgivelser. Det afhænger også af, at vi vælger den rigtige ”kamparena”. Det gælder ikke kun i forhold til sport, det gælder også i forhold til vores privat- og arbejdsliv. Vaner og adfærd er nemmere at udføre og fastholde, hvis de matcher vores naturlige tilbøjeligheder og evner. Succes opnås nemmere, hvis du spiller et spil, hvor odds er i din favør. Hvis vi konkluderer lidt på ovenstående i forhold til digitalisering og nye arbejdsprocesser, må det være: Fokuser på de små nye tiltag, du kan gøre i dag. Gør det let og attraktivt at udøve de nye arbejdsprocesser. Anerkend og ros den adfærd, du vil have mere af – indfør friktion ifht. den adfærd, du ikke vil have. Start eventuelt nye processer i samspil med de mennesker eller afdelinger, som naturligt kaster sig over nye udfordringer og som måske har en god status hos deres kolleger – lad efterfølgende andre kopiere deres adfærd og få del i succesen. Tilbagefald er naturligt – det er ok, du skal bare vinde mere end du taber. Lidt bedre hver dag på konkrete områder får os i mål på den lange bane.

Artikler er blevet til med baggrund i følgende forfattere/bøger, som kan anbefales:

 • David Maister: Strategy and the Fat Smoker
 • James Clear: Atomic Habits