Login Book en gratis demo
#ledelse

Positiv psykologi

#ledelse

Positiv psykologi

Positiv psykologi

Positiv psykologi beskæftiger sig med 24 karakterstyrker – Hvilke karakterstyrker matcher bedst digital transformation samt nye arbejdsprocesser og er der forskel på om man er topleder, mellemleder eller medarbejder? Jeg har skrevet en artikel med mit bud på, hvordan vores evne og lyst til at tilpasse os forandringer på arbejdspladsen er påvirket af vores karakterstyrker.

Typisk vil du have fem eller færre signaturstyrker (topstyrker) – Bliver de bragt i spil som en del af de daglige arbejdsopgaver? Vi trives og performer bedst, når vores signaturstyrker er i spil.

Vores karakterstyrker ligger relativt fast – ligesom med fysiske fortrin/talenter, så har vi nogle områder hvor vi naturligt og lettere ”shiner” end andre. En 100 meter mester bliver aldring mester på en Marathon distance uanset hvor meget og hvor smart han træner. Det samme gælder for vores karakterstyrker, vi kan godt blive bedre på de karakterstyrker som ikke er vores signaturstyrker, men det kræver mere energi samt bevidst arbejde og det bliver bare aldrig lige så let, sjovt og ubesværet, som når vi anvender vores signaturstyrker.

Hvad er en signaturstyrke:

  • - En oplevelse af ejerskab og autencitet (Dette er virkelig mig)
  • - En følelse af begejstring, når man anvender dem, specielt i starten.
  • - En brat stigende læringskurve, når man begynder at udøve styrken
  • - Lyst til at finde nye måder at anvende den på.
  • - En følelse af at det er uundgåeligt at bruge – Man kan ikke lade være
  • - Søgen efter og skabelse af projekter, som kredser om den
  • - Glæde, iver, begejstring når man bruger den.

I arbejdsmæssig og professionel sammenhæng, vil jeg nok tilføje, at for at det kan være en signaturstyrke, skal det også være en styrke i andres øjne.

De 24 karakterstyrker

1.

Nysgerrighed/Interesse for verden:
Åbenhed overfor erfaring og fleksibilitet med hensyn til spørgsmål, som ikke stemmer overens med egne forudfattede opfattelser. Nysgerrige mennesker pirres af tvetydigheder. Nysgerrighed kan enten være konkret eller general. Nysgerrighed er et aktivt engagement i det nye. (passiv optagelse af information udviser ikke denne styrke.)

2.

Læring:
Du elsker at lære nyt uanset om du er til undervisning eller på egen hånd. Du har elsket at gå i skole, at læse osv. – hvor som helst der byder sig en mulighed for at lære noget. Er der vidensområder, hvor du er ekspert, så holder du af at lære om disse områder også selvom der ikke er ydre tilskyndelser.

3.

Dømmekraft/Kritisk tænkning/Et åbent sind:
At gennemtænke tingene og undersøge dem fra flere sider er et vigtigt aspekt af den du er. Du kaster dig ikke ud i konklusioner og du sætter lid til fakta, når du træffer beslutninger – Du er i stand til at ændre opfattelse. Med dømmekraft tænkes på objektiv og rationel bedømmelse af informationer til dit eget og andres bedste

4.

Opfindsomhed/Originalitet/Praktisk intelligens/Behændighed:
Du er sjældent tilfreds med at gøre noget ”som man plejer”. Du går gerne nye og ukonventionelle vej for at nå dine mål. Styrkekategorien omfatter, det man opfatter som kreativitet – ikke begrænset til traditionel kunstnerisk virksomhed men også praktisk ”intelligens”.

5.

Social intelligens/Personlig intelligens/Emotionel intelligens:
Social og personlig intelligens er viden om sig selv og andre. Det er bevidsthed om andres motiver og følelser og evnen til at respondere ifht. til disse. Social intelligens er evnen til at være opmærksom på forskelle mellem andre specielt ifht. sindstilstand, temperament, motiver samt hensigter og være istand til at agere i forhold til disse forskelle.

6.

Perspektiv:
Perspektiv er den mest modne styrke i kategorien visdom. Andre vil gerne trække på dine erfaringer for at løse problemer og søge et perspektiv. Din måde et betragte verden på giver mening for andre og dig selv. Nogle mennesker er eksperter i livets knudrede og vigtige spørgsmål.

7.

Tapperhed:
Vanskeligheder, smerte, trusler eller udfordringer holder dig ikke tilbage. Tapperhed henviser også til intellektuelle og emotionelle holdninger – at du tør indtage og give udtryk for indstillinger, som er upopulære, vanskelige eller farlige. Frygtløshed og dristighed er ikke det samme som tapperhed – Kendemærket for tapperhed er at du konfronterer faren på trods af frygt.

8.

Vedholdenhed/Arbejdsom/Flid:
De arbejdsomme person påtager sig projekter og afslutter det de har påbegyndt – De gør det de siger, de vil gøre og ”får det ud af døren”. Vedholdenhed betyder ikke forfølgelse af uopnåelige mål – Den virkelige arbejdsomme person er fleksibel, realistisk og ikke perfektionistisk.

9.

Integritet/Ægthed/Ærlighed:
Du er et ærligt menneske og du lever dit liv på en autentisk og ægte måde. Du har begge ben på jorden og er uden forstillelse. Du repræsenterer dig selv, dine intentioner og engagement på en oprigtig måde både i ord og handling.

10.

Venlighed og gavmildhed:
Du holder af at gøre gode gerninger for andre også dem, som du ikke kender godt. Du er gavmild samt venlig og du har aldrig for travlt til at gøre andre mennesker en tjeneste. Et centralt kendetegn ved dette træk er anerkendelsen af andre menneskers værdi der er ligeså stor eller måske ligefrem overstiger din egen.

11.

At elske og tillade sig selv at blive elsket:
Du værdsætter nære og tætte relationer til andre. Hvis andre mennesker nærer de samme dybe og varige følelser for dig som du nærer for dem er denne styrke evident. Denne styrke rummer mere end den vestlige forestilling om en romantisk relation og altså også evnen til at modtage kærlighed/at blive elsket.

12.

Medborgerskab/Pligt/Teamwork/Loyalitet:
Du er en loyal holdkammerat, du fungerer godt som en del af en gruppe og du tager din ”tørn”. Du respekterer gruppen mål og formål også selvom de adskiller sig ifht. dine egne. Du respekterer dem som berettiget indtager autoritative positioner. (det skal ikke forveksles med tankeløs og automatisk lydighed)

13.

Fairness og rimelighed:
Personlige følelser fordrejer ikke de afgørelser du træffer med hensyn til andre mennesker og du giver alle en chance. Du er i dine daglige handlinger ledet af højere moralske principper og du tager andres velfærd ligeså alvorligt som din egen. Du kan tilsidesætte personlige fordomme.

14.

Lederskab:
Du er effektiv og god til at organisere aktiviteter samt drage omsorg for at gruppens arbejde bliver gjort samtidig med at gode relationer mellem gruppens medlemmer og dig selv opretholdes. Fasthed med hensyn til det er ret – tilgivelse og inklusion af medlemmer, der har ”trådt” ved siden af.

15.

Selvkontrol:
Når situationen kræver det, har du let ved at holde dine følelser, impulser, behov og ønsker i skak. Du kan selv genoprette og neutralisere negative følelser samt fremkalde positive følelser.

16.

Klog forsigtighed/Påpasselighed/Varsomhed:
Du er velovervejet samt forsigtig og du hverken siger eller gør noget du senere må fortryde. Du er god til at modstå fristelser til at opnå kortsigtede mål på bekostning af langsigtede succeser.

17.

Ydmyghed og beskedenhed:
Du er uprætentiøs og du betragter ikke dig selv som noget særligt. Du foretrækker at lade dine præstationer tale for sig selv – du søger ikke rampelyset. Andre værdsætter og anerkender din beskedenhed.

18.

Værdsættelse af skønhed og dygtighed:
Du sætter pris på skønhed og dygtighed på alle områder: natur, kunst, matematik, videnskab og dagligdags fænomener – du stopper op og dufter blomsterne. Værdsættelse af skønhed er en bestanddel af det gode liv og det fremkalder en følelse af opløftelse.

19.

Taknemmelighed:
Taknemmelighed er bla. en værdsættelse af en andens gode karakter og du giver dig tid til at udtrykke din tak. Du er bevidst omkring de gode ting som sker for dig i livet og du tager dem ikke for givet. Taknemmelighed kan også være rettet mod ikke-menneskelige kilder f.eks. noget religiøst eller dyr.

20.

Håb/Optimisme/Fremtidsorientering:
Håb, optimisme og fremtidsorientering er beslægtede styrker, som repræsenterer en positiv indstilling til fremtiden. Du forventer det bedste af fremtiden og du planlægger og arbejder for at opnå det.

21.

Spiritualitet/Oplevelse af formål/Tro/Religiøsitet:
Du ved hvor du hører til i en større sammenhæng og du har stærke anskuelser om universets højere formål og mening. Disse anskuelser påvirker dine handlinger og er samtidig en kilde til trøst. Livet giver mening for dig bl.a. i kraft af tilknytning til noget, som er større end dig selv.

22.

Tilgivelse og nåde:
Du giver altid folk en anden chance og du tilgiver dem som har gjort dig uret. Dit ledende princip er nåde ikke hævn.

23.

Indstillet på leg og humor:
Du er indstillet på at lege og du er sjov. Du ser livets lyse sider, du holder af at le og få andre til at smile og grine. Du blander arbejde og leg så meget som muligt.

24.

Veloplagthed/lidenskab/begejstring:
Du giver dig selv med krop og sjæl i de aktiviteter, du udøver. Du føler dig inspireret, din lidenskab og den passion du tilfører dine aktiviteter smitter andre.

Hvad er dine signaturstyrker - Hvilke 5 karakterstyrker er mest dig?

Tag testen her

Uanset hvilket organisatorisk niveau man befinder sig på, tænker jeg umiddelbart at styrker som nysgerrighed, læring, kritisk tænkning/åbent sind og tapperhed (mod til at gå nye veje, selvom, det kan være lidt angstprovokerende) er karakterstyrker, som gør det ”nemmere” at kaste sig over og forholde sig positivt til digitalisering og nye arbejdsprocesser – På ledelsesniveau vil karakterstyrker som lederskab og social intelligens nok også være værdsat samt gøre det nemmere at bidrage til en kultur, en organisation og nogle teams, hvor man har lyst til eller ihvertfald acceptere at kontinuerlige forandringer er en del af arbejdslivet/arbejdspladsen.

Men hvad nu hvis man ikke besidder disse egenskaber som signaturstyrker?

For det første er det jo bare mit bud på karakterstyrker som gør det nemmere at omfavne forandringer. For det andet kan karakterstyrker, der ikke er signaturstyrker også aktiveres og bringes i spil – En bevidsthed omkring hvilke karakterstyrker der bedst understøtter den situation man befinder sig i kan måske gøre det lidt nemmere. Præstation i denne sammenhæng forstået som evne til at eksekvere positivt ifht. forandringer afhænger også af vores indsats.

Præstation = Indsats * Talent (naturlige styrke/signaturstyrke)

Det ændrer dog ikke ved, at vi alle har nogle signaturstyrker, hvor det alt andet lige er lettere, sjovere, hurtigere at ”bygge ovenpå” og vores trivsel samt performance kan accelereres, jo mere vi får disse bragt i spil. Det er også værd at bemærke i denne sammenhæng at en styrke kan overeksponeres i en grad så det bliver en ulempe.

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i At Lykkes – En perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel af Martin Seligman. Så er du lyst til at læse mere trivsel, karakterstyrker, så kan bogen anbefales.

Hvordan vi agerer og eksekverer ifht. forandringer afhænger også af hvordan vores hjerne fungerer og træffer beslutninger.