Opticloud Manufacturing Solutions

Der findes tre versioner af Opticloud Manufacturing Solutions.

 • Opticloud Manufacturing Starter Pack
 • Opticloud Manufacturing Fast Track
 • Opticloud Manufacturing VIP

De tre forskellige løsninger er lavet, så det er muligt at starte småt og skalere op efter behov. Starter man eksempelvis med en Opticloud Manufacturing Starter Pack, så vil man få refunderet opstarts-prisen, når man opgraderer til en større version på et senere tidspunkt.

Sådan fungerer Opticloud Manufacturing

Formålet er at indsamle data, der kan anvendes til at optimere produktionen, undgå uventet nedetid, reducere spild og på andre måder skabe en mere forudsigelig produktion og bedre økonomiske resultater. Det skaber også større arbejdsglæde at produktionen er forudsigelig.

At arbejde med Opticloud er en proces i flere trin:

 • Først installerer vi en Opticloud-licens til produktionsenheden. Opticloud er en platform, der drives i et sikkert Microsoft Azure-miljø, og adgang til systemet sker via en browser.
 • I nogle tilfælde er der behov for et ekstra lag af sikkerhed. I de tilfælde etableres en intern database, der bruges til at opsamle data, og det aftales så i projektet hvordan data sendes fra det interne system til Microsoft Azure.
 • Data kan opsamles fra maskiner i produktionen på to måder. Nogle maskiner har en indbygget PLC, der opsamler data fra maskinens drift. Data kan sendes direkte fra PLC til Opticloud. Data kan også sendes fra PLC til en intern database, hvorfra data sendes videre til Opticloud. Den anden metode er at anvende en ekstern data logger, som leveres af Optipeople. Den eksterne data logger monteres i produktionen og sender på tilsvarende vis data afsted. Den eksterne data logger anvendes normalt, hvis maskinen ikke har en indbygget PLC, eller hvis maskin-producenten ikke stiller data fra PLC til rådighed på en let tilgængelig måde.
 • Ud over de data, der kan opsamles automatisk fra maskiner i produktionen, så findes der et operatørpanel til Opticloud. Operatørpanelet er ofte en iPad, der findes ved maskinen. Her kan en operatør manuelt angive en årsag til et stop i produktionen. Det kan eksempelvis være at maskinen manglede emner, at en robotarm havde sat sig fast, eller at der var tale om planlagt nedetid på grund af omstilling.
 • Da stop-årsager er forskellige for hver type maskine, kan valgmulighederne i operatørpanelet konfigureres manuelt i Opticloud-portalen. Det sikrer at alle medarbejdere kun ser valgmuligheder og informationer, der er relevante for den maskine, de arbejder ved.
 • Data fra maskiner og operatørpaneler sendes til Opticloud-portalen, enten direkte eller via en intern database.
 • I Opticloud-portalen kan en administrator eller superbruger se informationer om produktionen. Der opsamles data og skabes statistik, der enten ses som rapporter direkte i browseren, eller som eksporteres til et business intelligence-værktøj. Med Microsoft Power BI eller et tilsvarende værktøj kan der laves dybtgående analyser, og data kan samkøres med andre datasæt fra produktion, logistik eller salg for at skabe et helhedsbillede af produktionen.
 • Der findes også et dashboard-modul til Opticloud. Det anvendes typisk til en storskærmsvisning i produktionen, så det er muligt at overvåge opptid, omstillinger og nedetid for alle maskiner i et overskueligt skærmbillede.
 • Alle data behandles så vidt muligt live i systemet. Skulle det ske, at der er et problem med netværket eller at der på andre måder er forsinkelser i synkroniseringen af data, så er systemet designet til – såvidt muligt – at holde data lokalt og synkronisere så snart driften er tilbage i normal tilstand.
 • Systemet understøtter scale-up og er designet til at håndtere et stort antal maskiner og store mængder af data.

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Det bedste råd er at vælge den løsning, der er tilstrækkelig til at komme i gang. Det er let nok at udvide senere hen.

Principielt kan man starte med en enkelt maskine, men vores erfaringer fortæller os, at der er større forretningsmæssig værdi i at starte med flere. Det kan være en produktionslinje, en afdeling eller en anden enhed. Mellem tre og ti maskiner er normalt en god start.

Det handler ikke kun om hardware og software. Mennesker er en vigtig del af processen, og organisatorisk læring er en vigtig del af processen i en opstart.

Derfor er uddannelse af medarbejdere og adgang til god support også vigtig. Vi hjælper gerne med den etapevise planlægning af implementeringen.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.

Læs også