Vi har styr på, hvad der kan optimeres

“From data to decision” lyder som sådan et popsmart koncept, men det er faktisk ret enkelt.

Hvis du har ansvaret for en fabriksproduktion, så ved du med sikkerhed hvor svært det er at have styr på enhver lille detalje.

Hos Optipeople brænder vi efter at effektivisere og optimere. Vi har bygget en platform, der kan hjælpe dig godt på vej. Vi har måske ikke styr på alle detaljer for dig, men vi har styr på, hvad der kan optimeres.

Hvis vi giver dig overblikket er vi sikre på, at du kan træffe de gode beslutninger.

 

Sådan fungerer Opticloud

Formålet er at indsamle data, der kan anvendes til at optimere produktionen, undgå uventet nedetid, reducere spild og på andre måder skabe en mere forudsigelse produktion og bedre økonomiske resultater. Det skaber også større arbejdsglæde at produktionen er forudsigelig.

At arbejde med Opticloud er en proces i flere trin:

 

Licens

Først installerer vi en Opticloud-licens til produktionsenheden. Opticloud er en platform, der drives i et sikkert Microsoft Azure-miljø, og adgang til systemet sker via en browser.

I nogle tilfælde er der behov for et ekstra lag af sikkerhed. I de tilfælde etableres en intern database, der bruges til at opsamle data, og det aftales så i projektet hvordan data sendes fra det interne system til Microsoft Azure.

 

Dataopsamling

Data kan opsamles fra maskiner i produktionen på to måder. Nogle maskiner har en indbygget PLC, der opsamler data fra maskinens drift. Data kan sendes direkte fra PLC til Opticloud.

Data kan også sendes fra PLC til en intern database, hvorfra data sendes videre til Opticloud.

Den anden metode er at anvende en ekstern data logger, som leveres af Optipeople.

Den eksterne data logger monteres i produktionen og sender på tilsvarende vis data afsted. Den eksterne data logger anvendes normalt, hvis maskinen ikke har en indbygget PLC, eller hvis maskin-producenten ikke stiller data fra PLC til rådighed på en let tilgængelig måde.

 

Operatørpanelet

Ud over de data, der kan opsamles automatisk fra maskiner i produktionen, så findes der et operatørpanel til Opticloud.

Operatørpanelet er ofte en iPad, der findes ved maskinen.

Her kan en operatør manuelt angive en årsag til et stop i produktionen. Det kan eksempelvis være at maskinen manglede emner, at en robotarm havde sat sig fast, eller at der var tale om planlagt nedetid på grund af omstilling.

 

Stop-årsager

Da stop-årsager er forskellige for hver type maskine, kan valgmulighederne i operatørpanelet konfigureres manuelt i Opticloud-portalen.

Det sikrer, at alle medarbejdere kun ser valgmuligheder og informationer, der er relevante for den maskine, de arbejder ved.

Data fra maskiner og operatørpaneler sendes til Opticloud-portalen, enten direkte eller via en intern database.

 

Statistik og business intelligence

I Opticloud-portalen kan en administrator eller superbruger se informationer om produktionen.

Der opsamles data og skabes statistik, der enten ses som rapporter direkte i browseren, eller som eksporteres til et business intelligence-værktøj.

Med Microsoft Power BI eller et tilsvarende værktøj kan der laves dybtgående analyser, og data kan samkøres med andre datasæt fra produktion, logistik eller salg for at skabe et helhedsbillede af produktionen.

 

Dashboard

Der findes også et dashboard-modul til Opticloud.

Det anvendes typisk til en storskærmsvisning i produktionen, så det er muligt at overvåge oppetid, omstillinger og nedetid for alle maskiner i et overskueligt skærmbillede.

Alle data behandles så vidt muligt live i systemet. Skulle det ske, at der er et problem med netværket eller at der på andre måder er forsinkelser i synkroniseringen af data, så er systemet designet til – såvidt muligt – at holde data lokalt og synkronisere så snart driften er tilbage i normal tilstand.

 

Skalering

Systemet understøtter scale-up og er designet til at håndtere et stort antal maskiner og store mængder af data.

Hver måned produceres der millioner af emner på fabrikker, der anvender Opticloud. Systemet er bygget til at vokse, og jo flere data der opsamles, desto klogere kan vores kunder forbedre produktionen.

Optipeoples Nyhedsbrev

Få tips og råd omkring optimering, OEE, stopårsager og meget mere.