Login Book en gratis demo

Hvad koster nedetid?

Hvad koster nedetid?

Hvor meget koster maskinernes nedetid i produktionen? Fra vores kunder hører vi alt fra 600,- kr. per time til 20.000 kr. per time. Hvis du ikke har en præcis udregning på dette idag, kan vi hjælpe dig. Du kan også prøve at sætte nogle tal ind i nedenstående model, med udgangspunkt i hvad du tror det koster per time.

Antal max. tilgængelige produktionstimer per dag tager udgangspunkt i hvor mange timer maskinerne max. kan køre per dag - eksempel: Døgnet har 24 timer, så det er udgangspunktet, men hvis vi kun har 2 skiftehold af 8 timer hver, så er vi nede på max. 16 timers tilgængelighed. Hvis der på hver af de 2 skiftehold er 30 minutters "tilladt" pause, hvor maskinerne holder stille, så er vi nede på max. 15 timers tilgængelig tid.

Tilgængelighed/Availability - Her skal du tage stilling til, hvor stor en procentdel af maskinens max. tilgængelighed, der udnyttes. Hvis du f.eks. tror at maskinen max. har en oppetid på 70% vil det med ovenstående eksempel betyde at den effektive produktionstid for maskinen pr. døgn er: 15*0,70=10,5 timer.

Hvordan ser din produktion ud nu?

Fremtiddig gevinst ved øget effektivitet


Pris i tabt produktionstid pr. dag:

pr. uge:

pr. år:

Pris i tabt produktionstid pr. dag:

pr. uge:

pr. år: